注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

hkyx2012

关注教育,珍爱生命;平淡心境,享受生活。

 
 
 

日志

 
 

二上百词拼写模拟练习  

2013-12-03 08:12:37|  分类: 资源共享 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

二上百词拼写模拟练习

 

班级          姓名          等级        

一、我会看拼音写词语

zhēn shí     zhōng huá       jìn  lì       fēng shōu

(        )    (        )    (        )           )

 zuò  yè     láo  dòng       yóu  qí       zhàn  lì 

 (       )    (        )      (           (        ) 

  rèn  shí    jīng cháng    shǒu  lǐng     shù  zhī 

 (        )  (         )    (        )     (        )

   měi  lì    xià  qí      guān  kàn      shēn  shǒu 

 (         (        )    (        )     (        ) 

  nín  hǎo  qiān  guà     jiào  shì      tóng  yàng 

 (        )  (        )    (        )     (        )    

   hā  qiàn     chí  dào    nào  zhōng    jiā  yóu    

 (        )    (        )   (        )    (        )   

 xī yáng       yǔ  qí      zhēng qì       mín  zú  

          (       )    (        )     (        )  

 huān  lè     shàng jiāo   chéng shì    cháng chéng    

 (        )    (        )   (         )   (         )   

 mǎ  pǐ      hù  xiāng      hǎi yáng      yōng  bào   

(       )   (            (           (         ) 

  chī jīng     qí  guài      chǐ cùn       bāng zhù 

 (        )   (        )    (        )    (         )  

bō  làng     yǐ  jīng       yún céng       tián  měi

(         (         )     (            (              

bān  jí       lǐ  wù         zǔ  guó       huā  tá    

       )(                      (         

jīng dòng    chéng gōng      jǐng yán       tái tóu 

(        )  (         )     (        )     (           

 hái  yǒu    měi  tiā      zěn  me        yì  si

(        )  (         )     (        )     (         ) 

 bǐ  rú       qiǎn  lǜ       hàn  shuǐ     shāng  kǒu 

 (        )   (         )    (         )   (         ) 

   hú  li      hóu  zi       xiā chú      bànɡ wǎn 

(          (        )                         

liá mánɡ     ɡānɡ bǐ       ná shǒu       fēnɡ jǐnɡ 

                                       

 kè zhuō      zhuō zi        zhù fú        bú xìnɡ  

                                     

hé hǎo       shí wù        bǐ zhí         xià zài

                                      

bù hǎo     qīnɡ chén      fù yǒu         wē nuǎn

                                       

  Pí fù     shǐ zhōnɡ       yà jūn        bìnɡ chuánɡ 

                                        

shē tǐ      kuà huo      fě hónɡ     yuè fèn

                                       

xué xiào       mè mei      shēnɡ yīn      yī yuè

                                       

pā shǒu     cónɡ lín       běn  lǐnɡ       huó yuè    

                                        

shī qù     tià yuè        yǎ jinɡ       bō wén

                                                                            

zì  yán  zì  yǔ          jīn  qiū  shí jié        

(               )        (                  

 shān hé zhuàng měi        bá miáo zhù zhǎng

(                 )      (                       

    

二、我会写话。      

       

一会儿……一会儿……                                         

 

                                                             

 

像是                                                         

 

                                                            

  评论这张
 
阅读(112)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018